Khách hàng tiêu biểu
Đối tác

MODEL: NN-150

LƯU LƯỢNG: 1500 m3/h

CÔNG SUẤT: 30 w

ĐIỆN ÁP: 220V/380V

VẬT LIỆU: Nhựa

BẢO HÀNH: 12 tháng

NHÀ SẢN XUẤT: Nghệ Năng -VN

MODEL: FCB-20ER

LƯU LƯỢNG: 20000 m3/h

CÔNG SUẤT: 1100 w

ĐIỆN ÁP: 220v/380v

VẬT LIỆU: Nhựa

BẢO HÀNH: 12 tháng

NHÀ SẢN XUẤT: Nghệ Năng- VN

MODEL: FCD-20IQ

LƯU LƯỢNG: 20000m3/h

CÔNG SUẤT: 1100 w

ĐIỆN ÁP: 220v/380v

VẬT LIỆU: Nhựa

BẢO HÀNH: 12 tháng

NHÀ SẢN XUẤT: Nghệ Năng-VN

MODEL: FAU-30CT

LƯU LƯỢNG: 30000 m3/h

CÔNG SUẤT: 3000 w

ĐIỆN ÁP: 220v/380v

VẬT LIỆU: Nhựa

BẢO HÀNH: 12 tháng

NHÀ SẢN XUẤT: Nghệ Năng-VN

MODEL: FAD-30

LƯU LƯỢNG: 30000 m3/h

CÔNG SUẤT: 3000 w

ĐIỆN ÁP: 220v/380v

VẬT LIỆU: Nhựa

BẢO HÀNH: 12 tháng

NHÀ SẢN XUẤT: Nghệ Năng- VN

MODEL: FAB-23

LƯU LƯỢNG: 23000 m3/h

CÔNG SUẤT: 1500 w

ĐIỆN ÁP: 220v/380v

VẬT LIỆU: Nhựa

BẢO HÀNH: 12 tháng

NHÀ SẢN XUẤT: Nghệ Năng- VN

MODEL: MAB4-18

LƯU LƯỢNG: 18000 m3/h

CÔNG SUẤT: 1100 w

ĐIỆN ÁP: 220V/380V

VẬT LIỆU: Nhựa

BẢO HÀNH: 12 tháng

NHÀ SẢN XUẤT: Nghệ Năng -VN

MODEL: FAD-23

LƯU LƯỢNG: 23000 m3/h

CÔNG SUẤT: 1500 w

ĐIỆN ÁP: 220V/380V

VẬT LIỆU: Nhựa

BẢO HÀNH: 12 tháng

NHÀ SẢN XUẤT: Nghệ Năng-VN