SẢN PHẨM CHỦ ĐẠO
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Khách hàng tiêu biểu
Đối tác

MODEL: 9-19A

LƯU LƯỢNG: 552~59700m3/h

CỘT ÁP: 2744~18336Pa

CÔNG SUẤT: 1.5~630Kw

ĐIỆN ÁP: 220/380V

CHUYỂN ĐỘNG: Trực tiếp

VẬT LIỆU: Sắt

BẢO HÀNH: 12 tháng

NHÀ SẢN XUẤT: Nghệ Năng-VN

MODEL: 2JZ

LƯU LƯỢNG: 200~2920m3/h

CỘT ÁP: 949~14570Kw

CÔNG SUẤT: 0.9~18.5Kw

ĐIỆN ÁP: 220/380V

CHUYỂN ĐỘNG: Gián tiếp

VẬT LIỆU: Sắt

BẢO HÀNH: 12 tháng

NHÀ SẢN XUẤT: Nghệ Nâng-VN

MODEL: 9-12

LƯU LƯỢNG: 1000~8092m3/h

CỘT ÁP: 2065~21727Pa

CÔNG SUẤT: 5.5~18.5Kw

ĐIỆN ÁP: 220/380V

CHUYỂN ĐỘNG: Gián tiếp

VẬT LIỆU: Sắt

BẢO HÀNH: 12 tháng

NHÀ SẢN XUẤT: Nghệ Năng-VN

MODEL: 9-26 (A)

LƯU LƯỢNG: 1493 ~ 81.496 m3/h

CỘT ÁP: 1060 ~ 16.250 Pa

CÔNG SUẤT: 3 ~ 500 kW

ĐIỆN ÁP : 220/380V

CHUYỂN ĐỘNG: Gián tiếp

VẬT LIỆU: Sắt

BẢO HÀNH: 12 Tháng

NHÀ SẢN XUẤT: Nghê Năng-VN

MODEL: FRP-6A

LƯU LƯỢNG: 30000~44000m3/h

CÔNG SUẤT: 0.55~0.75Kw

ĐIỆN ÁP: 220/380V

CHUYỂN ĐỘNG: Trực tiếp

VẬT LIỆU: Nhựa

BẢO HÀNH: 12 tháng

NHÀ SẢN XUẤT: Nghệ Năng-VN

MODEL: NN-SP

LƯU LƯỢNG: 44500~58000m3/h

CÔNG SUẤT: 750~1100W

ĐIỆN ÁP: 220/380V

CHUYỂN ĐỘNG: Gián tiếp

VẬT LIỆU: Sắt

BẢO HÀNH: 12 tháng

NHÀ SẢN XUẤT: Nghệ Năng-VN

MODEL: CF

LƯU LƯỢNG: 830~6500m3/h

CỘT ÁP: 210~1542Pa

CÔNG SUẤT: 0.37~3Kw

ĐIỆN ÁP: 220/380V

CHUYỂN ĐỘNG: Gián tiếp

VẬT LIỆU: Sắt

BẢO HÀNH: 12 tháng

NHÀ SẢN XUẤT: Nghệ Năng-VN

MODEL: 4-72A

LƯU LƯỢNG: 844~107124m3/h

CỘT ÁP: 198~3143Pa

CÔNG SUẤT: 0.75~110Kw

ĐIỆN ÁP: 220/380V

CHUYỂN ĐỘNG: Trực tiếp

VẬT LIỆU: Sắt

BẢO HÀNH: 12 tháng

NHÀ SẢN XUẤT: Nghệ Năng-VN