iFan

Quạt hướng trục

Quạt hướng trục thân tròn nối ống một đầầu hút và một đầu thổi dùng hút khí nóng, hút mùi hoặc cấp gió tươi
Danh mục sản phẩm