09/11/2020

Yêu cầu về hệ thống thông gió và điều hòa không khí tòa nhà, chung cư, siêu thị

Yêu cầu về hệ thống thông gió và điều hòa không khí tòa nhà, chung cư, siêu thị

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tòa nhà, chung cư, siêu thị.

Theo quy định tại Dự thảo, các căn hộ và không gian ngoài căn hộ trong nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp phải có hệ thống thông gió tự nhiên hoặc cưỡng bức. Cần bố trí thông gió cục bộ cho khu vực bếp, phòng tắm, phòng vệ sinh. Lưu lượng không khí tươi cấp cho mỗi căn hộ không được nhỏ hơn 30 m3/h/người, hoặc không nhỏ hơn tổng lượng không khí thải từ phòng bếp, phòng tắm và phòng vệ sinh của căn hộ.

Phòng bếp phải được cấp khí tươi và có hệ thống thông gió thải khí ra ngoài. Lối đi thoát nạn, sảnh giữa nhà phải đảm bảo hệ số trao đổi không khí không nhỏ hơn 4 lần/h theo thể tích của sảnh. Lối đi thoát nạn, sảnh giữa nhà không được thông gió tự nhiên (bịt kín, không có cửa sổ) phải đảm bảo hệ số trao đổi không khí không nhỏ hơn 4 lần/h theo thể tích của sảnh khi không bố trí điều hòa hoặc không nhỏ hơn 1 m3/h.m2 khi có bố trí điều hòa. Gara để xe phải đảm bảo hệ số trao đổi không khí không nhỏ hơn 6 lần/h đối với chế độ thông gió thông thường hoặc 9 lần/h đối với chế độ thông gió hút khói.

Khi sử dụng hệ thống thông gió cưỡng bức, điều hoà không khí cần đảm bảo yêu cầu: Các thông số khí hậu bên ngoài nhà phục vụ cho thiết kế hệ thống thông gió, điều hòa không khí tuân thủ theo QCVN 02:2009/BXD và tiêu chuẩn lựa chọn áp dụng; chỉ được sử dụng chất làm lạnh đảm bảo an toàn môi trường theo quy định hiện hành; khí thải ra ngoài không được gây khó chịu hay nguy hại cho người và tài sản xung quanh; khi hoạt động không gây tiếng ồn quá giới hạn cho phép; các phòng có chất độc hại phải có hệ thống hút và cấp không khí độc lập; không khí tươi phải được cấp trực tiếp vào trong phòng với lưu lượng không ít hơn 90 % lưu lượng khí thải ra. Hệ thống hố thoát trong khu vệ sinh của căn hộ cần đảm bảo không rò rỉ khí, mùi ảnh hưởng đến sức khỏe của người sinh hoạt và lưu trú trong căn hộ.

Các hệ thống thông gió thoát khói, hút khói và bảo vệ chống khói cho các lối thoát nạn, giới hạn chịu lửa của các đường ống gió và kênh - giếng dẫn gió phải phù hợp với các yêu cầu trong QCVN 06:2010/BXD.

Xem thêm: Thi công lắp đặt hệ thống thông gió tòa nhà, chung cư, siêu thị

Tin tức khác

Ý kiến bạn đọc